SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Forskning på ÅP-Gaming

Problematiskt dataspelande
Trots dataspelsberoendets aktualitet i både populärvetenskapliga och mer kliniska och vetenskapliga sammanhang, saknas studier både avseende förekomst av mer konkreta behandlingsförlopp vid dataspelsberoende.

BUP Skåne har under våren 2021 påbörjat en behandlingsstudie i Återfallsprevention (ÅP) för dataspelsberoende hos barn och unga.

SMART Utbildningscentrum har, i samarbete med forskningsprojektet, tagit fram en behandlingsmanual för dataspelsberoende. Manualen bygger på ÅP och vad vi idag vet om dataspelsberoende.

Randomiserad kontrollstudie, RCT
Med start under hösten 2021 kommer patienter inom BUP som uppfyller kriterier för dataspelsberoende, genomgå ÅP, anpassat för dataspelsberoende hos barn och unga.
Tre månader efter avslutad behandling kommer patienterna följas upp för att mäta effekten av behandlingen. 

Behandlarna
Alla behandlare i studien har fått utbildning i ÅP och specifik utbildning kring dataspelsberoende.

Studien leds av Emma Claesdotter-Knuttson, medicinsk doktor, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

Läs 250 ord av Emma Claesdotter-Knutsson här!

Till Dig som arbetar du med dataspelsberoende
SMART Utbildningscentrum erbjuder utbildning i Återfallsprevention med inriktning på problematiskt dataspelande hos barn och unga. I utbildningen ingår behandlingsmanualen som används i studien.

Kontakta oss här vid intresse!

Läs mer om ÅP-utbildning här!

Inlägg om ÅP-Gaming

Vi får eldsjälar att mötas