SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ÅP-utbildning, grund

Grundutbildning i Återfallsprevention, online

Utbildning 1 | 6-8 februari
Utbildning 2 | 27-29 mars
Utbildning 3 | 24-26 april 
Utbildning 4
| 5-7 september  

Utbildning 5 | 10-12 oktober (fullsatt)
Utbildning 6 | 7-9 november (fullsatt)
Utbildning 7 | 11-13 december (få platser)

Våren 2024

Utbildning 1 | 15-17 januari
Utbildning 2 | 5-7 februari
Utbildning 3 | 11-13 mars
Utbildning 4
| 8-10 april  
Utbildning 5 | 20-22 maj

Pris (exkl. moms): 6.500:-/person

I kursavgiften ingår kurslitteratur och tillgång till digital materialbank. 

 Evidensbaserad behandling

Återfallsprevention (ÅP) bygger på evidensbaserade behandlingsstrategier inom kognitiv beteendeterapi.
Metoden fokuserar på omlärande strategier utifrån kartläggning av icke hjälpsamma beteende.

 

Återfallsprevention handlar om att erbjuda ett antal verktyg som kan användas för att hantera sitt problembeteende.

 

Återfallsprevention används idag som behandlingsmetod för problembeteende såsom skadligt bruk av alkohol, narkotika, läkemedel, tobak, dataspel och spel om pengar.

Inför utbildningen

I utbildningen varvar vi teoretiska avsnitt med praktiska övningar med fokus på genomförande av ÅP-sessioner. Du kommer att kunna använda ÅP i grupp- eller som individuellt program.

 

Före kursstart rekommenderas att du uppdaterar dina kunskaper i KBT och MI. Ett roligt sätt att göra det är genom våra tester.

 

Testerna finns här! (öppnas i nytt fönster)

 

Informationsblad för utskrift finns här (öppnas i separat fönster)

Mål med kursen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper, såväl teoretiska som praktiska i behandlingsprogrammet Återfallsprevention (ÅP). Efter utbildningen kan du genomföra sessioner individuellt och i grupp .

Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Kurslitteratur

Som kurslitteratur utgår vi ifrån Ortiz, L. & Wirbing, P. (2022). Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika. Andra upplagan. Studentlitteratur. (214 s). ISBN 978-91-44-15312-4

Digitalt kursmaterial

Allt kursmaterial finns tillgängligt via medlemsarenan och materialbanken. Tillgång till dessa är kostnadsfri och kan skapas här (öppnas i nytt fönster). Här kan du också interagera och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

 

Efter anmälan ges deltagaren ges tillgång till materialbanken, som även innehåller material som är användbart efter utbildningen.

Utbildningen sker online

Datum finns ovan

Kursavgift (exkl. moms): 6.500:-/person

I priset ingår kurslitteratur och tillgång till materialbank.

 

Observera att utbildningen sker under förutsättning att det blir tillräckligt många deltagare anmälda.

Vi erbjuder även metodhandledning i ÅP.

Läs mer om det under tjänster.

Eller gå direkt till informationen här.

ÅP-Påbyggnad

I påbyggnadsutbildningen erbjuds ytterligare lektioner som kan användas som fördjupning eller påbyggnad till ÅP-programmets grundlektioner. Påbyggnadslektionerna kan också användas som  förstärkning till klienter som gått ÅP tidigare.

 

Påbyggnadsutbildningen är 1 dag och är förlagd online.

 

Håll gärna utkik efter nästa påbyggnadsutbildning.

 

Alla våra kurser och konferenser finns här! (Öppnas i nytt fönster)

Implementering

Som del av utbildningen, ingår även en mailkurs om implementering.

 

Denna mailkurs riktar sig till den eller de personer som har en beslutsfattande roll i verksamheten.

 

Kursen är på orienterande nivå så en passar även dig som är extra intresserad av implementering.

 

Anmälan till denna kurs finns här!
(Öppnas i nytt fönster)

Anmälan

Pris: 6.500:-/person

Vi får eldsjälar att mötas