SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

PREPARE

goldstein
Arnold P. Goldstein

PREPARE kurser i social kompetens

I sitt arbete med ART upptäckte professor Arnold P. Goldstein att ART inte alltid räckte hela vägen för ungdomar med problembeteende. Ofta fanns det problem som inte direkt berodde på aggressionproblem. Det fanns alltså anledning att träna på andra saker också.

Ett smörgåsbord av behandlingsmetoder!
PREPARE består av tio delkurser varav tre utgör ART. Tanken är att man som behandlare anpassar behandlingen genom att välja den eller de delkurser som krävs för att uppnå en effektiv behandling.

PREPARE-programmets delkurser:

Sociala färdigheter (delkurs i ART)
Genom träning kan man bli bättre på att läsa av en situation och välja ett socialt alternativ istället för våld.

Ilskekontroll (delkurs i ART)
För att bli bättre på att hantera känslor kan man träna upp kännedom om hur kroppen fungerar vid en emotionell reaktion och förändra sitt beteende.

Moral (delkurs i ART)
Om man blir bättre på att förstå hur andra resonerar och samtidigt ifrågasätter sina egna tankar om saker kan man också välja ett mer socialt accepterat beteende.

Problemlösning
Genom att träna upp sin problemlösningsförmåga ökar man sannolikheten att klara svåra situationer oavsett vad de handlar om.

Situationsuppfattning
Ibland har man god kunskap i sociala färdigheter men saknar tillräcklig förmåga att bedöma i vilka situationer man ska använda dem. Sociala färdigheter i kombination med situationsuppfattning utgör vad man brukar kalla social kompetens.

Empati
Empati består av flera komponenter, vilka man kan träna och bli bättre på.

Positiva förebilder
Nätverket kring ungdomarna är ibland inte alltid det bästa. Det är inte ovanligt att negativa förebilder finns närmare till hands än vad positiva gör. Genom att träna på och själv bli bättre på att skjuta negativa förebilder ifrån sig och hitta och knyta de positiva närmare kan man ändra sina förutsättningar till det bättre.

Samarbete
Att träna upp sin samarbetsförmåga är något de flesta ungdomar mår bra utav.

Att förstå grupper
När männiksor hamnar i grupp inträffar en rad processer. Dessa kan vara bra att känna till och förstå för att på så sätt bli en person som fungerar bra i grupp.

Stress
Att leva med stress är vardag för många ungdomar med olika problem. Stresshantering handlar om att lära känna sin stress och hantera den på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar man har.

Läs mer om PREPARE-utbildning här!

Vi får eldsjälar att mötas