SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Metodhandledning, ÅP

Handledningen sker online, i öppna grupper.
Tiden är satt till 1 timme per gång, men kan variera lite beroende på deltagarantal.

Fokus är metoden i första hand. Klientärenden som eventuellt tas upp, bearbetas i så fall ur ett generellt perspektiv och kopplas till ÅP.

Träffar sker ungefär 1 gång per månad över terminerna (uppehåll över sommaren).

Vad ingår?
  • Tillgång till digitala materialbank
  • En uppfräschningsdag per termin
    1 halvdag som ligger mot slutet av varje termin
  • En föreläsning per termin
    1 timmes föreläsning online (tema varierar)
Hur fungerar det?

Inför varje handledningstillfälle, skickas inbjudan till angiven mailadress. Mottagaren får där en länk till en anmälan för den specifika träffen. 

Om man vill, kan man samtidigt skicka in önskemål inför handledningstillfället.

Handledningen genomförs oavsett deltagarantal. Men om gruppstorleken överskrider 10 personer, kommer tiden förlängas eller nytt tillfälle att erbjudas för den eller de som inte får plats.

Platserna är inte personliga, vilket innebär att olika personer inom arbetsplatsen kan delta. Man kan även delta flera personer vid samma dator om man vill, så länge man inte överskrider sitt platsantal.

Vad kostar det?

Metodhandledningen kan just nu bokas terminsvis.

6 månader | 3.500:-/plats (exkl. moms)

Anmälan till metodhandledning sker här nedan

Vi får eldsjälar att mötas