SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Om SMART

SMART_logga

SMART Utbildningscentrum står för kvalitet och bred kompetens inom behandling.

Med över 70 års samlad erfarenhet har vi sedan 2005 bedrivit terapi, utbildning, handledning, föreläsningar och workshops i så väl den offentliga som den privata sektorn. Våra områden är Kommunikation och bemötande, KBT, Motivational Interviewing, Vardagssamtal, Återfallsprevention, ART (Aggression Replacement Training), Salutogenes och kulturell psykologi.
Vi är alla medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Vår vision…

Vi vill hjälpa personer ur utanförskap och igenom utmaningar, genom att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, till de som arbetar med att hjälpa dessa individer.

Vad vi vill…

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops till personer inom behandlingssektorn. Vi vill även nå närliggande verksamheter och stödfunktioner i samhället, som vård, omsorg och skola.

Kvalitet och kompetens…

Vi siktar på högsta kvalitet i mötet med uppdragsgivare och deltagare. Vi tror att en god relation, är grunden i allt arbete.

Läs gärna kommentarer från eldsjälar vi mött…

Kommentarer om oss och våra utbildningar

Läs gärna mer om oss genom att klicka på våra namn!

Anders Jönsson
Eva-Lott Jönsson
Ola Hall

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Läs om hur vi arbetar med kvalitetsledning här.
Läs vår avbokningspolicy här.

Vi får eldsjälar att mötas