Om SMART

SMART Utbildningscentrum är ett företag med bred kompetens inom behandling

Med över 70 års samlad erfarenhet har vi sedan 2005 bedrivit terapi, utbildning, handledning, föreläsningar och workshops i så väl den offentliga som den privata sektorn. Våra områden är Kommunikation och bemötande, KBT, Motivational Interviewing, Vardagssamtal, Återfallsprevention, ART (Aggression Replacement Training), Salutogenes och Kulturell psykologi.
Vi är alla medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Läs mer om oss genom att klicka på våra namn!

Anders Jönsson
Eva-Lott Jönsson
Ola Hall

SMART_logga

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.
Läs om hur vi arbetar med kvalitetsledning här.