SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Om SMART

SMART_logga

SMART Utbildningscentrum är ett företag med bred kompetens inom behandling

Med över 70 års samlad erfarenhet har vi sedan 2005 bedrivit terapi, utbildning, handledning, föreläsningar och workshops i så väl den offentliga som den privata sektorn. Våra områden är Kommunikation och bemötande, KBT, Motivational Interviewing, Vardagssamtal, Återfallsprevention, ART (Aggression Replacement Training), Salutogenes och Kulturell psykologi.
Vi är alla medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Läs gärna lite positiva kommentarer från eldsjälar vi mött…
Kommentarer om oss och våra utbildningar

Eller läs mer om oss genom att klicka på våra namn!
Anders Jönsson
Eva-Lott Jönsson
Ola Hall

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.
Läs om hur vi arbetar med kvalitetsledning här.

Vi får eldsjälar att mötas