SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Eva-Lott Jönsson

Jag har en anställning i kriminalvården som psykolog på anstalt för sexualbrottsdömda. I mitt arbete ingår att genomföra terapier individuellt och i grupp. Jag utbildar och handleder personal i MI och KBT. Under flera år har jag varit knuten till Adapus Rehab som KBT-psykolog.

År 2000 införde jag ART till svensk kriminalvård och har fram till 2011 arbetat som nationell samordnare, utbildare och handledare för ART (Mastertrainer i ART).

Sedan 2000 har jag utbildat och handlett i MI såväl inom kriminalvården som utanför. Jag har utbildat och handlett i ÅP sedan 2010.
Tidigare har jag bl.a. arbetat som inskrivningspsykolog på pliktverket, med rehabilitering för långtidssjukskrivna och som psykolog i specialistteam på Arbetsförmedlingen.

Jag är legitimerad psykolog och genomför just nu min specialistutbildning inom klinisk psykologi/behandling (ST-psykolog).

Jag är medförfattare till en bok som heter Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk. (2010). Studentlitteratur. ISBN: 9789144028422

Specialområden:
KBT, Forensisk psykologi, salutogenes, missbruk och vuxenpedagogik

Specialkompetenser:
ART, Prepare, ÅP & MI
Jag är medlem i MINT.

Vi får eldsjälar att mötas