SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI

miller
William Miller
rollnick
Stephen Rollnick

Motivational Interviewing

Motivational Interviewing är en personcentrerad samtalsstil som riktar sig mot det vanligt förkommande problemet med ambivalens vid förändring.

Effekt oavsett långa eller korta interventioner
William Miller introducerade MI i en artikel 1983 och tillsammans med Stephen Rollnick gavs första boken, Motivational Interviewing ut 1991.
Idag är Moiverande samtal ett utav de mest användbara verktygen för att arbeta med förändring. Förändring är ett centralt begrepp oavsett om det handlar om små förändringar eller livsavgörande beslut. Motivational Interviewing, MI, har visat sig ha effekt såväl om man arbetar med långa som med korta interventioner.
Idag används MI inom kriminalvården, behandlingsinstitutioner, vårdcentraler och kommuner. MI är ett oerhört kraftfullt verktyg i möte med människor.

Hemligheten är förändringsprat!
Alla är motiverade till något. Hur bär man sig då åt när man står inför utmaningen att få någon annan att vilja göra en förändring? Sannolikheten att en person gör en förändring är störst om personen själv kommer fram till ett beslut och själv uttrycker sig i termer om förändring, förändringsprat.
Genom att använda sig av olika tekniker och strategier kan man i MI få någon att utforska förändringspotentialen och stärka sin självtillit och öka motivationen till förändring.

MI ger synergieffekt!
I kombination med annan behandling har det visat sig att behandlingen får mer effekt med MI som komplement. Att stötta med MI ökar också sannolikheten att behandlingen består på längre sikt.

Förändring är en skillnad som gör skillnad över tid.
Gregory Bateson

Läs mer om MI-utbildningen här!

Vi får eldsjälar att mötas