MI-utbildning i Kristianstad

Motivational Interviewing är ett icke-konfrontativt förhållningssätt i samtal om förändring. Metoden syftar till att stärka den inre motivationen för att hjälpa människor genom ambivalens mot

Läs mer »

Vi får eldsjälar att mötas