SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Start

Utbildning i FIT

Feedback Informed Treatment ökar chansen att att behandlingen passar klienten. FIT används tillsammans med en annan metod.

Läs mer »

Känner du till FIT?

Feedback Informed Treatment (FIT) är ett system för att med feedback från klienten förbättra behandlingen. Under hösten kommer vi att kunna erbjuda utbildning i FIT

Läs mer »

Vi får eldsjälar att mötas