Anders Jönsson

 

Anders

Jag är socionom och har arbetat i kriminalvården som frivårdsinspektör större delen av mitt yrkesverksamma liv. 2016 gick jag i pension men är fortfarande aktiv. Jag har arbetat med utbildning och handledning i MI i kriminalvården lokalt, regionalt och centralt sedan 2001.

Mina specialområden är:
Motivational Interviewing
Återfallsprevention

Jag är medlem i MINT