SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Anders Jönsson

Jag är socionom och har arbetat i kriminalvården som frivårdsinspektör större delen av mitt yrkesverksamma liv.

2016 gick jag i pension men är fortfarande aktiv. Jag arbetar nu med sexualbrottsdömda såväl i grupp som individuellt. 

Jag har arbetat med utbildning och handledning i MI i kriminalvården lokalt, regionalt och centralt.

Mina specialområden är:
Motivational Interviewing
Återfallsprevention

Jag är medlem i MINT

Vi får eldsjälar att mötas