SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ART-utbildning

Aggression Replacement Training, 5-7 dagar

En bra ART-tränare behärskar både teori och praktik!
I utbildningen ingår därför både praktiska och teoretiska moment som varvas mellan varandra.

Utbildningsinnehåll:
– Grundläggande KBT
– Grundläggande MI
– Teori om; aggression, interpersonella färdigheter och moraliskt resonerande
– Praktisk tillämpning i; Ilskekontroll, Sociala färdigheter och Moral

Läs mer om ART här!
Se om vi har inplanerade kurser här!

Vi får eldsjälar att mötas