SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Vardagssamtal-utbildning

Vardagssamtal, 2 dagar

Utbildningen i Vardagssamtal består utav en dags utbildning i grunderna i Motivational Interviewing och en dags utbildning i grunden i Vardagssamtal, med praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen har ett starkt fokus på kommunikation och bemötande, MI som förhållningssätt.

Utbildningsinnehåll:
– Grundläggande samtalsfärdigheter
– Vardagssamtalets olika stilar
– Praktisk tillämpning

Läs mer om Vardagssamtal här!
Se om vi har inplanerade kurser här!

Vi får eldsjälar att mötas