Forskning på ÅP och problematiskt dataspelande

Emma Claesdotter-Knutsson. Medicinsk doktor, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

Fenomenet dataspelsberoende har tidigare framförallt diskuterats i populärvetenskapliga sammanhang men har de senaste åren etablerats som en problembeskrivning i medicinsk litteratur och i internationella diagnossystem.

Inom i synnerhet psykiatriska men även andra sjukvårdsverksamheter som upptar unga människor framträder dataspelsberoende som ett betydande kliniskt problem och fenomenet både betraktas och beskrivs idag i hög utsträckning som en diagnos.

I DSM-5 ingår även Internet gaming disorder men som en tentativ diagnos eftersom forskningsunderlaget ännu är otillräckligt för att diagnosen ska kunna användas på samma sätt som de etablerade (American Psychiatric Association, 2013).

Digitala spel som inte innefattar spel om pengar är vanligt förekommande bland tonåringar. Trots dataspelsberoendets aktualitet i både populärvetenskapliga och mer kliniska och vetenskapliga sammanhang, saknas studier både avseende prevalens (förekomst) samt av mer konkreta behandlingsförlopp vid dataspelsberoende och rena behandlingsstudier är nästintill obefintliga.

BUP Skåne har under våren 2021 påbörjat en behandlingsstudie i Återfallsprevention (ÅP) för spelberoende. Studien är en pilotstudie inför den randomiserade kontrollstudien (RCT) som startar hösten 2021. 

Vid varje öppenvårdsinrättning ska minst en tillsvidareanställd behandlare med kompetens i KBT och/eller ÅP få utbildning som är specifik för dataspelsbeteende och spelberoende i övrigt.

De patienter som uppfyller kriterier för dataspelsberoende (enligt tentativa forskningskriterier från det amerikanska diagnossystemet DSM-5) eller spelberoende avseende spel om pengar (enligt befintliga etablerade diagnoskriterier) erbjuds att ingå i en ÅP-baserad behandlingsinsats.

Tre månader efter avslutad behandling avseende spelbeteendet kommer behandlingsutfallet att följas upp med hjälp av instrumenten GASA för dataspelsberoende (Lemmens et al., 2009) och CLiP (Gerstein et al., 2009) för spel om pengar.

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

En reaktion på ”Forskning på ÅP och problematiskt dataspelande”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.