SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Eldsjälar

Eldsjälar är en heldag online med fokus på kunskap och interaktion.

Första Eldsjälar kommer att ske under hösten 2022.
Formatet är ett antal pass som inleds med föreläsning och följs av diskussioner kring ämnet. Du kan vara med som deltagare eller föreläsare!

Exempel på innehåll…
• Motiverande samtal, MI
• Återfallsprevention
• Skattning av egna resurser – Ett samtalsverktyg
• Tecken som kommunikationsstöd vid NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer)

Mer information kommer inom kort!

Missa inte informationen när den kommer…anmäl dig till maillistan här…

Sätt kryss om du är medlem i MINT

Vi får eldsjälar att mötas