MI-utbildning

Motivational Interviewing, 3-5 dagar

Utbildningen i MI eller motiverande samtal består utav 2-3 dagars grundläggande utbildning med praktiska och teoretiska moment. En tid senare genomförs en uppföljning på 1-2 dagar.

Utbildningsinnehåll:
– Förändringsprocessen
– MI-färdigheter
– Praktisk tillämpning

Läs mer om MI här!
Se om vi har inplanerade kurser här!