SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ART-fördjupning

ART-fördjupning, 1-3 dagar

PREPARE är en utvidgning av ART och består utav tio delkurser. Tre utav dessa utgör ART-programmet.
I utbildningen ingår praktiska och teoretiska moment i en delkurs.

PROBLEMLÖSNING, 2 dagar
Utbildningsinnehåll:

– Teori om problemlösning – problemlösningskedjan
– Praktisk tillämpning – lektioner i problemlösning

RELATIONER (#metoo), 1 dag

Inom ramen för Moralträningen, fördjupar vi kunskaperna specifikt kring sunda relationer.  Syftet är att deltagarna ska förbättra och öka sin självkännedom gällande relationsfärdigheter.

Utbildningen är en dag och har ett fokus på gruppdiskussioner och övningar kring hur man kommunicerar mellan människor oavsett kön.

Under utbildningen diskuteras moral och tankeföreställningar som kan leda till problem i interpersonella relationer med avseende på kommunikation och beteende.

Under utbildningen berör vi teoretiska förklaringar till övergrepp och kränkningar, samt övar på att leda diskussionsgrupper.


Utbildningsinnehåll:

– Teori om problemlösning – relationer/intima relationer
– Praktisk tillämpning – lektioner i moraliskt resonerande med fokus på relationer

Anmäl dig här!

Läs mer om PREPARE här!

Vi får eldsjälar att mötas