SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ÅP-Påbyggnad, online

ÅP-Påbyggnad, 5 maj | 1 dag online

Utbildningen sker online under en dag

Datum: 5 maj
Online: Zoom (gratis program)
Tider: 09.00-16.00

I utbildningen ingår ny manual med nya sessioner som fungerar som komplement och fördjupning till grundprogrammet.

Fördjupning och komplement till grundprogrammet

Återfallsprevention används idag som behandlingsmetod för problembeteende såsom skadligt bruk av alkohol, narkotika, läkemedel, tobak, dataspel och spel om pengar.

 

Det är därför inte ovanligt att klienter man möter i olika behandlingsverksamheter, redan har genomgått Återfallsprevention. 

 

ÅP-Påbyggnad ger ytterligare dimensioner till programmet och fungerar som komplement och fördjupning av grundprogrammet.

Inför utbildningen

I utbildningen varvar vi teoretiska avsnitt med praktiska övningar med fokus på genomförande av sessioner. 

Före kursstart rekommenderas att du uppdaterar dina kunskaper i KBT och MI. Ett roligt sätt att göra det är genom våra tester.

Testerna finns här! (öppnas i nytt fönster)

Mål med kursen

Utbildningen ger en ny dimension till ÅP-programmet med nya sessioner i en ny manual. Efter utbildningen kan du påbyggnadsprogrammets sessioner individuellt och i grupp .

Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Kurslitteratur

Vi ifrån grundprogrammet Återfallsprevention. I kursen används ingen litteratur utöver detta. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med Ortiz, L. & Wirbing, P. (2017). Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika. Studentlitteratur. (188 s). ISBN 9789144090788

Digitalt kursmaterial

Allt kursmaterial finns tillgängligt via medlemsarenan och materialbanken. Tillgång till dessa är kostnadsfri och kan skapas här (öppnas i nytt fönster). Här kan du också interagera och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

Efter anmälan ges deltagaren ges tillgång till materialbanken, som även innehåller material som är användbart efter utbildningen.

Se ovan.

Kursavgift (exkl. moms): 1.295:-/person

I priset ingår manual och tillgång till materialbank.

Uppdateringar av manualen med nya sessioner ingår, samt en återträff för återkoppling av manualens innehåll.

Inbjudan till återträff skickas ut separat.

Vi får eldsjälar att mötas