MI-konferens

Nästa MI-konferens är: 14-15 maj 2019

Årligen arrangerar vi konferenser där vi träffas och fördjupar oss i MI.
Här finner du all information om MI-konferenserna.

MI-konferens 2018

Allt material finns digitalt i materialbanken nedan.

Materialbanken