Alle taler om god ledelse, men hvad er det?

Anette Søgaard Nielsen, professor i klinisk alkoholbehandlingsforskning vid Syddanmarks universitet, Danmark, och tidigare chef för Alkoholbehandling i Fyns län och Odense kommun. Medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) sedan 1997. Författare till en rad böcker och vetenskapliga artiklar, inklusive några om MI.

Texten finns på på svenska längre ned…

Når noget ikke fungerer i organisationer eller sektorer, er det ledelsen, man fokuserer på. Men hvad er god ledelse egentlig og hvordan bliver man en god leder?

Lederens opgaver

Det er lederens opgave at alle i organisationen er klar over, hvorfor organisationen eksisterer, hvorfor alle går på arbejde og hvad man arbejder hen imod.

Det er lederens opgave at overse, at arbejdet bliver gjort godt; det er lederens opgave, der leder og fordeler arbejdet.

Lederen skal give feedback, støtte og motivere personalet.

Implementering og motivation er helt centrale opgaver for en leder. Lederen skal tilpasse organisationens arbejde, gennemføre ændringer, løbende motivere medarbejderne til forandring og sikre, at forandringen implementeres godt.

Hvad kræves af en leder?

For at kunne lykkes med alle disse opgaver, kræver det gode lederegenskaber. Mange ledere tror, at en leder blot skal være handlekraftig og kunne gøre ting tydeligt. Men den allervigtigste egenskab for en leder er evnen til at lytte: lytte til medarbejderen og lytte til organisationen som sådan.

Hvordan lytter man til sin medarbejder og organisation – og hvordan leder man til forandring?

Når det handler om at lytte og motivere medarbejdere og organisation, kan lederen finde gode redskaber i Motivational Interviewing (MI). I vores nye bog Marschall & Søgaard Nielsen: Motiverande samtal för chefer, Studentlitteratur, 2021 beskriver vi, hvordan MI kan være hjælpsomt for ledere, der gerne vil hjælpe både medarbejdere og organisation til kontinuerligt være sin bedste udgave af sig selv. MI kan ikke løse alle problemer i organisationer, men både ånden i MI, og de konkrete samtaletekniske redskaber, kan hjælpe lederen til at varetage sit lederskab i mange af de situationer, der ellers kan være udfordrende

Texten på svenska…

När något inte fungerar i organisationer eller sektorer är det ledningen man fokuserar på. Men vad är bra ledarskap egentligen och hur blir man en bra ledare?

Chefens uppgifter

Det är chefens uppgift att se till alla i organisationen är medvetna om varför organisationen finns, varför alla går till jobbet och vad man jobbar mot.

Det är chefens uppgift att överse att arbetet utförs väl; det är chefen som leder och fördelar arbetet. Chefen ska ge feedback, stödja och motivera personalen.

Genomförande och motivation är helt centrala uppgifter för en chef. Chefen ska anpassa organisationens arbete, genomföra förändringar, kontinuerligt motivera medarbetarna till förändring och se till att förändringen genomförs väl.

Vad krävs av en chef?

För att kunna lyckas med alla dessa uppgifter krävs goda ledaregenskaper. Många chefer tror att en ledare bara behöver vara proaktiv och kunna klargöra saker och ting. Men den viktigaste egenskapen hos en ledare är förmågan att lyssna: lyssna på medarbetaren och lyssna på organisationen som sådan.

Hur lyssnar du på din medarbetare och organisation – och hur leder du till förändring?

När det kommer till att lyssna och motivera medarbetarna och organisationen kan ledaren hitta bra verktyg inom Motivational Interviewing (MI). I vår nya bok Marschall & Søgaard Nielsen: Motiverande samtal för chefer, Studentlitteratur, 2021, beskriver vi hur MI kan vara till hjälp för chefer som vill hjälpa både medarbetare och organisationen att kontinuerligt vara sin bästa version av sig själv. MI kan inte lösa alla problem i organisationer, men både andan i MI, och de konkreta samtalsteknikerna, kan hjälpa chefen att ta hand om sitt ledarskap i många av de situationer som annars kan vara utmanande.

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.