Kategoriarkiv: Litteraturtips

Distraherad: hjärnan, skärmen och krafterna bakom

Inte minst i Coronatider är vi tacksamma för den digitala utvecklingen.

Frågan är; hur påverkas våra barn och tonåringars utveckling av skärmtid?

I boken Distraherad: hjärnan, skärmen och krafterna bakom av Nutley, S. får vi en balanserad beskrivning av ämnet.

Författaren menar istället för devisen frihet under ansvar bör vi låta devisen stöd under utveckling, leda oss. Med andra ord – häng i bakgrunden.

Suicidala patienter: En kliniska handbok för bedömning och behandling

“Hälpnödigheten” kan vara särskilt utmanande när man träffar suicidala patienter, viljan att ställa till rätta. Chiles, J. A., Strosahl, K. D. och Weiss Roberts, L. skriver i ett kapitel i boken Suicidala patienter: En kliniska handbok för bedömning och behandling beskriver författarna de utmaningar man kan stå inför när man möter dessa patienter inom primärvården.

Det är viktigt att uppmärksamma då mötet med dessa patienter ofta kopplas till psykiatrin.

Listening well: The art of empathic understanding

Vi skulle vilja rekomendera William Millers bok Listening Well: The art of empathic understanding. Boken beskriver lyssnandes konst på ett träffsäkert sätt. Ett exempel på detta är ett av citaten…

Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.,
Steven Covey, The Seven Habits of Highly Effective People

Man får också ta del av vad hur man kan kommunicera i nära relationer, det visar att Motiverande samtal är användbart även utanför terapirummet. 

MI för praktiker: stöd och vägledning för motiverande samtal

Vi skulle vilja slå ett slag för Carl Åke Farbrings och Stephen Rollnicks bok MI för praktiker: stöd och vägledning för motiverande samtal.

I bokens sista kapitel beskriver författarna den avgörande pusselbiten för lyckat resultat i klientarbetet, implementeringen av behandlingen i verksamheten.

De skriver…

…utvärdering av programmet och behandlingen förkastas medan det återigen var brister i implementeringen som inte gjorde det rättvisa.

Vikten av väl underbyggt implementeringsarbete av en metod kan inte nog understrykas.