Motivational Interviewing and Creating Safeness

Dr Stan Steindl, Clinical Psychologist and Adjunct Associate Professor, author of The Gifts of Compassion: How to understand and overcome suffering [Läs texten på svenska här]

The more I practice and train motivational interviewing (MI), the more I become aware that MI is about developing skills to work effectively with the evolved human brain. And it can be very tricky!

Many people know the brain’s threat system: the fight/flight/freeze/appease response. Just think of how people react when a clinician tries to tell them what to do. They become frustrated or angry and they argue back. Alternatively, they get anxious, and they shut down or avoid. Or they feel self-conscious or ashamed. Threat system activation!

But consider the clinician, who is worried about the person, their health or well-being, or frustrated by their lack of progress, or concerned about the demands of the organisation to achieve certain outcomes but without enough time or resources. The righting reflex is the urge to fix people, but it involves threat system activation for the clinician as well!

Thus, we find ourselves in discord—two human beings with tricky brains, both in threat mode, getting in the way of better outcomes. So, what’s the antidote? Safeness! This is the task of MI—creating a relationship where the person feels heard and understood, where they feel partnered and accepted, and where they feel safe.

And when humans feel safe, then we can connect, collaborate, and open up to exploring possibilities, envisioning a different future, and daring to make changes to our lives to help ourselves, and those around us, suffer a little less.

Motiverande samtal och att skapa trygghet

Dr Stan Steindl, klinisk psykolog och adjungerad docent, författare till The Gifts of Compassion: How to understand and overcome suffering

Ju mer jag utövar Motiverande samtal (MI), desto mer blir jag medveten om att MI handlar om att utveckla färdigheter för att arbeta effektivt med den utvecklade mänskliga hjärnan. Och det kan vara väldigt knepigt!

Många känner till hjärnans hotsystem: ”kamp/flykt/frys/undergiven” svaret.  Tänk bara på hur människor reagerar när en kliniker försöker berätta för dem vad de ska göra. De blir frustrerade eller arga och de argumenterar tillbaka. Alternativt blir de oroliga och stänger av eller undviker. Eller känner sig självmedvetna eller skäms. Hotsystemaktivering!

Men tänk klinikern, som är orolig för personen, dennes hälsa eller välbefinnande, eller blir frustrerad över bristande framsteg, eller oroad över organisationens krav på att uppnå vissa resultat men utan tillräckligt med tid eller resurser. Rättningsreflexen är den starka viljan att fixa människor, men det innebär också aktivering av hotsystem för läkaren!

Således befinner vi oss i discord – två människor med knepiga hjärnor, båda i hotläge, som är i vägen för bättre resultat. Så, vad är motgiftet? Trygghet! Detta är MI:s uppgift – att skapa en relation där personen känner sig hörd och förstådd, som en partner, accepterad och där personen känner sig trygg.

Och när vi människor känner oss säkra kan vi anknyta, samarbeta och öppna för att utforska möjligheter, föreställa oss en annan framtid och våga göra förändringar i våra liv för att hjälpa oss själva och de omkring oss att drabbas lite mindre.

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.