PREPARE-utbildning

PREPARE, 3 dagar

PREPARE är en utvidgning av ART och består utav tio delkurser. Tre utav dessa utgör ART-programmet.
I utbildningen ingår praktiska och teoretiska moment i en delkurs.

Utbildningsinnehåll:
– Grundläggande KBT
– Grundläggande MI
– Teori om aktuell delkurs
– Praktisk tillämpning i aktuell delkurs

Läs mer om PREPARE här!