Walking the Walk…the importance of living what we teach

Kim’s professional career spanned 40 years, working with youth in Quebec, Canada.  She is co-author of Family TIES: A Family-Based Intervention to Compliment Prepare, ART, and TIES Youth Groups and Problem Solving Training: Prepare Curriculum Implementation Guide (Research Press).  Kim is the past-President of PREPSEC International and enjoys a re-purposed life in St Sauveur, Quebec.

Texten finns på på svenska längre ned…

I was a youth care worker for over 40 years and, I must admit, that there were days that took effort to not become apathetic.  However, I made that effort each time as I knew that the youth and staff I worked with deserved it and so did I.

As a trainer and program coordinator of the PREPARE Curriculum (Research Press), I was not invisible and could be sure that the “hypocrisy police” were ever present: I needed to practice anger regulation, model pro-social skills, and make decisions that followed an honorable moral compass. 

In the majority of Social Emotional Learning modules taught today, we ask our students to go home and practice what they have learned.  That is a fine goal but every aspect of their learning is practice, beginning when they walk into the room until long after they leave.  Our lessons need to captivate their interest by connecting to what matters in each of their lives, opening up possibilities to adjust their thinking when/if they can.  In order to do this effectively, we have to believe in what we teach and model this in and out of the “classroom”.

This means, as facilitators, we must integrate all we teach into our own lives.  When a challenging situation presents itself, one should practice Problem Solving and first stop and think. This can be followed by regulating emotions, practicing Anger Control as one takes a deep breath and uses PHEW as a reminder to be:

Patient
Helpful
Empathetic
Walk the Walk

Further reading: The Prepare Curriculum, Teaching Prosocial Competencies, Revised Edition, Dr Arnold P. Goldstein, Research Press, Champaign, IL, USA

Texten på svenska…

Jag var arbetade med ungdomar i över 40 år och jag måste erkänna att det fanns dagar som krävde ansträngning för att inte bli apatisk. Men jag gjorde en extra insats varje gång eftersom jag visste att ungdomarna och personalen jag arbetade med förtjänade det men även jag själv.

Som tränare och programsamordnare för PREPARE Curriculum (Research Press) var jag inte osynlig och kunde vara säker på att “hycklerpolisen” alltid var närvarande: jag behövde öva på ilskereglering, modellera prosociala färdigheter och fatta beslut som följde en moralisk kompass.

I de flesta moduler för socialt emotionellt lärande som lärs ut idag ber vi våra elever att gå hem och öva på det de har lärt sig. Det är ett bra mål men varje aspekt av deras inlärning är övning, som börjar när de går in i rummet tills långt efter att de lämnat. Våra lektioner måste fånga deras intresse genom att relatera till det som är viktigt i var och en av deras liv och öppna upp möjligheter att justera deras tänkande när/om de kan. För att göra detta effektivt måste vi tro på vad vi lär ut och modellera det i och utanför “klassrummet”.

Detta innebär att vi som behandlare måste integrera allt vi lär ut i våra egna liv. När en utmanande situation uppstår bör man öva på problemlösning och först stanna upp och tänka efter. Detta kan följas av att reglera känslor, öva ilskekontroll när man tar ett djupt andetag och vara en klok förebild, och använda VETA som en påminnelse om att vara:

Välvillig
Empatisk
Tålmodig
Agera förebild

Läs mer: The Prepare Curriculum, Teaching Prosocial Competencies, Revised Edition, Dr Arnold P. Goldstein, Research Press, Champaign, IL, USA

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.