Kategoriarkiv: ART-fördjupning

Eldsjälar online 31 maj

Den 31 maj tänkte vi arrangera en heldag online, med föreläsningar, övningar och diskussioner

Vill du vara med? =)

Formatet blir ett antal 1 timme långa pass som inleds med föreläsning som följs av diskussioner kring ämnet.
Du kan vara med som deltagare eller föreläsare!
Hjälp oss utforma dagen genom att besvara några frågor!

Besvara frågorna här!

Online ART-konferens!

I Januari startar en konferens, en serie av fyra föreläsningar – en gång i månaden!
Fokus är PREPARE/ART (Aggression Replacement Training).
Föreläsarna;
– Marli Williams
– Ola Hall
– Bengt Daleflod
– John Choi

Läs mer på facebook genom att klicka här!

Klicka här eller på bilden för att läsa mer och anmäla dig!

Mer stöd för ART

Mer stöd för att ART är ett hoppingivande angreppssätt!

Majoriteten av studierna som ingår i den här nyligen publicerade översiktsartikeln rapporterar om positiva effekter av ART på aggression och andra mått relaterade till ilskekontroll, sociala färdigheter och moraliskt resonerande. De 11 studierna i den här översiktsartikeln ingår inte i tidigare översikter. Man har även inkluderat modifierade versioner av ART.

Studierna som granskats tyder på att ART kan vara en effektiv intervention för att minska aggressivitet och förbättra ilskekontroll, sociala färdigheter och moraliskt resonerande hos ungdomar i riskzonen. De flesta studierna har som vanligt metodologiska brister. Författarna trycker därför på behovet av mer rigorösa utvärderingsstudier i framtiden.

Ensafdarana, et.al. Efficacy of different versions of Aggression Replacement Training (ART): A review. Aggression and Violent Behavior 47 (2019).230-237.