Kategoriarkiv: Intresseanmälan

Påbyggnadsutbildning i Återfallsprevention

– Har du redan ÅP-utbildning och vill fördjupa dina kunskaper?
– Vill du kunna erbjuda dina klienter som går eller har gått ÅP, någonting mer?

Under våren har vi påbyggnadsutbildning under 1 dag. Utbildningen riktar sig till Dig som redan arbetar med Återfallsprevention.

Syftet med utbildningen är att ge Dig möjlighet erbjuda dina klienter utökad behandling.

Nästa ÅP-Påbyggnad går 10 mars

Läs mer och anmäl dig här!

MI-utbildning i Kristianstad

Motivational Interviewing är ett icke-konfrontativt förhållningssätt i samtal om förändring. Metoden syftar till att stärka den inre motivationen för att hjälpa människor genom ambivalens mot förändring. Med specifika samtalsfärdigheter hjälper behandlaren klienten utforska och utveckla sin vilja, tilltro till egen förmåga och beredskap att ta steg mot nytt ett beteende eller tankesätt.

MI används idag inom de flesta områden där man arbetar med människor, som exempelvis kriminalvård, beroendevård, sjukvård, elevhälsa och socialtjänst.

Grundutbildning, 3 dagar
Utbildningen sker över tre dagar som är fördelade på
två tillfällen. Först två dagar som följs av en tredje
dag en dryg månad senare.

Under dagarna varvas teoretiska avsnitt med praktiska
övningar med fokus på genomförande av MI-samtal.

Innehåll
• MI-anda
• Samtalsprocesser
• Grundläggande samtalsfärdigheter – BÖRS
• Förändringsprat
• Ambivalens
• Hantera motstånd

Utbildningsinformation

Grundutbildning
Datum: 25-26 april och 30 maj
Plats: Kristianstad
Pris: 5.500:- (exkl. moms)
I priset ingår för-, eftermiddagsfika och lunch!
Mer information och anmälan finns här!

Grund och påbyggnad i Återfallsprevention!

För Dig som redan har ÅP-utbildning och vill bygga på Dina kunskaper…

Den 10 mars erbjuder vi en påbyggnadsutbildning med nya lektioner!

Utbildningen sker online under en dag och syftar till att ge Dig möjlighet att erbjuda dina klienter utökad behandling. Du får en manual med nya lektioner som kan användas som fördjupning eller påbyggnad till ÅP-programmets grundlektioner.

Påbyggnadslektionerna kan också användas som förstärkning till klienter som gått ÅP tidigare.

Läs mer och anmäl dig här!


Saknar Du grundutbildning i Återfallsprevention? Passa på att boka Din plats!

ÅP-utbildning i samarbete med Ebba HVB, i Aneby
28 februari – 2 mars | Läs mer och anmäl!

ÅP-utbildning online
7 – 9 mars | Läs mer och anmäl!

MI-grund och fördjupning i april/maj

Motivational Interviewing är ett icke-konfrontativt förhållningssätt i samtal om förändring. Metoden syftar till att stärka den inre motivationen för att hjälpa människor genom ambivalens mot förändring. Med specifika samtalsfärdigheter hjälper behandlaren klienten utforska och utveckla sin vilja, tilltro till egen förmåga och beredskap att ta steg mot nytt ett beteende eller tankesätt.

MI används idag inom de flesta områden där man arbetar med människor, som exempelvis kriminalvård, beroendevård, sjukvård, elevhälsa och socialtjänst.

Grundutbildning och fördjupningsdag

Grundutbildning, 3 dagar
Utbildningen sker över tre dagar som är fördelade på
två tillfällen. Först två dagar som följs av en tredje
dag en dryg månad senare.

Under dagarna varvas teoretiska avsnitt med praktiska
övningar med fokus på genomförande av MI-samtal.

Innehåll
• MI-anda
• Samtalsprocesser
• Grundläggande samtalsfärdigheter – BÖRS
• Förändringsprat
• Ambivalens
• Hantera motstånd

Fördjupning i att använda MI i utmanande situationer, 1 dag
Dagen fördjupar användandet av MI vid autism och ADHD. Men även situationer då MI kanske inte räcker – att kombinera MI och KBT.

Vi går igenom, diskuterar och över olika sätt att anpassa samtalsfärdigheter. Vi kommer att gå igenom grunder i KBT för att sedan diskutera och öva på hur man kan kombinera MI med KBT.

Utbildningsinformation

Grundutbildning
Datum: 25-26 april och 30 maj
Plats: Kristianstad
Pris: 5.500:- (exkl. moms)
I priset ingår för-, eftermiddagsfika och lunch!
Mer information och anmälan finns här!

Fördjupningsdag
Datum: 31 maj
Plats: Kristianstad
Pris: 1.595:- (exkl. moms)
I priset ingår för-, eftermiddagsfika och lunch!
Mer information och anmälan finns här!