Kategoriarkiv: Litteraturtips

Substance Abuse Treatment and the Stages of Change

När det gäller missbruk/beroende och behandling kan Stages of Change-modellen vara en hjälpsam pedagogisk modell för såväl klient som för behandlare.

Den beskrivs i boken Substance Abuse Treatment and the Stages of Change: Selecting and Planning Interventions av G J Conners, C C DiClemente, M M Velasquez och D M Donovan.

Speciellt intressant är kapitlet om hur man bemöter klienter i grupp som kommit olika långt i sin motivationsprocess. Även kapitlet om återfall är värt att begrunda.

Jag kan ha fel och andra visdomsord från mitt liv som buddistmunk

Att ge teorier och metoder själ och hjärta har Björn Natthiko Lindeblad lyckats med! Här är två axplock;

Det det där med tankar…

Om ni inte tror obesatt på allt ni tänker, tänk på följande princip: Du kommer att få veta vad du behöver veta när du behöver veta det

Eller det där med värderad riktning…

Vill du leva ditt liv med öppen hand istället för knuten näve?

Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar

Mentalisering är en förutsättning för att fungera med andra människor. Allt för att göra vårt inre och andras liv begripligt. Om hur, när och varför finns att läsa i Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar skriven av Veronika Keri och Maria Wiwe.

I boken finns även fina exempel på samtal mellan behandlare och ungdom/klient som visar hur man kan kan använda sig av det mentaliseringsbaserade arbetssättet i behandlingssammanhang.

Feedback-informerad terapi, FIT

Vad är verksamt i terapi är väl en fråga vi alla som arbetar med behandling vid något tillfälle ställer oss. Hur är jag som terapeut är kanske ytterligare en viktig fråga eller reflektion.

Hur kan jag veta att jag gör rätt  ”saker” och hur upplever klienten terapin… och mig som terapeut?

Att skapa den feedbackkultur som skulle kunna ge mig en fingervisning finns beskriven i boken ” Feedback-informerad terapi, FIT” av Scott D Miller och Bob Bertolino. Författarna presenterar en metod där man på ett regelbundet och formaliserat sätt kan få feedback från klienten kring allians och behandlingsresultat.

FIT är ett användarvänligt instrument och fungerar väl i vardagsarbetet med klienter.

Motiverande samtal, MI och Grit med ensamkommande

Det är inte alldeles enkelt att arbeta GENOM tolk i utredning eller i behandlingssammanhang. Liria ger i sin bok Motiverande samtal, MI och Grit med ensamkommande en del konkreta tips.

Hon beskriver även hur man i samtal kan använda sina MI-färdigheter.

När man ibland kan uppleva det svårt med samtal genom tolk är det bra att påminna sig om att utan tolk – inget samtal alls…i värsta fall.