MI-forum

MI-forum
I ett MI-forum träffas vi 5-8 personer under 2 timmar för att utveckla MI-färdigheter. Vi träffas olika personer från olika arbetsplatser och delar erfarenheter med varandra genom att exempelvis lyssna på inspelade MI-samtal, diskuterar utmaningar, genomför övningar och håller varandra uppdaterade med nyheter inom MI.

Vi leder träffen utifrån gruppdeltagarnas specifika behov och önskemål.

Planering
Under hösten kommer vi lägga ut datum för forumgrupper att anmäla sig till. Vi träffas på plats hos deltagarna i gruppen. Så varje träff sker på olika ställe, dock är ambitionen att alla har en maximal restid på omkring 30 minuter.

Anmälan
Varje grupp har ett maxantal på 8 platser. Man anmäler plats i gruppen, vilket innebär att en arbetsplats exempelvis skulle kunna ha två platser, men att dessa utnyttjas av olika personer vid olika tillfällen.

Efter intresseanmälan, kontaktar vi er för att berätta mer och svara på eventuella frågor. Intresseanmälan är inte bindande!
Du kan göra intresseanmälan till MI-forum här!