SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Samtal med förälder

1. Enas om en klient ifrån rollexempel, som är son/dotter (de finns här)

2. Bestäm vem som är förälder, personal och eventuellt ungdom eller observatör

3. Bestäm vem som initierat och vad mötet kommer handla om i övningen ex. föräldern eller personalen

4. Genomför samtalet och avsluta med kort diskussion om hur det gick

Vi får eldsjälar att mötas