SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI fortbildning online

Här finner du vår portal för material under fortbildningen.

Åhörarmaterial

MI Fortbildning

Övningar

Skattning av resurser
Resursdetektiv
Samtal med förälder
Diskussion om tonåringar och unga vuxna
Diskussion om MI vid autism och ADHD

Övningsmaterial

Exempel på ungdomar

Skyddsfaktorer

KASAM-29, test
KASAM-13, test
Poängberäkning och tolkning, KASAM-29
Poängberäkning, KASAM-13
Intervjuguide, KASAM
Skattning av resutser
Resursdetektiv

Filmer

Att hantera motstånd
Killen i baren
Snusande mamman

Övriga dokument

MI med tonåringar och unga vuxna
MI vid autism och adhd
Kodning – Sammanfattning
MITI 4.2.1.

Litteraturtips

Motiverande samtal med grupper – Ortiz, L.
Motiverande samtal i skolan – Rollnick, S., Kaplan, S. G. & Rutschman, R.
MI vid autism och adhd – Ortiz, L. och Sjölund, A.
Motiverande samtal med kodning som verktyg – Dixelius, S. och Ljunggren, L.

Övriga tips

Anmäl dig gärna till MI-forum online för att diskutera MI med andra. Läs mer och anmäl dig här.

Vi får eldsjälar att mötas